Ger Poppelier - voorzitter

Ria Jong - secretaris

Lida Slagter - penningmeester

Gerda Kamper - bestuurslid

Jos Oud - bestuurslid